Poznaj nas bliżej

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną i bazą materialną


PWSZ im. Witelona w Legnicy

Informator dla kandydatów

PWSZ im. Witelona w Legnicy

Kierunki studiów

PWSZ im. Witelona w Legnicy

Informacje o rekrutacji

PWSZ im. Witelona w Legnicy

Nagrania filmowe

PWSZ im. Witelona w Legnicy

Praktyki zawodowe, pomoc materialna, akademik

PWSZ im. Witelona w Legnicy

Współpraca zagraniczna

PWSZ im. Witelona w Legnicy

Poznaj Wydział Nauk o Zdrowiu
i Kulturze Fizycznej

PWSZ im. Witelona w Legnicy

Poznaj Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

PWSZ im. Witelona w Legnicy

Poznaj Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Kierunki studiów

STUDIA STACJONARNE


STUDIA NIESTACJONARNE

(opłaty)

STUDIA LICENCJACKIE


- ADMINISTRACJA
- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
- DIETETYKA -
- FILOLOGIA (specjalność: filologia angielska)
-
- FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
- PIELĘGNIARSTWO -
- POŁOŻNICTWO -
- RATOWNICTWO MEDYCZNE -
- ZARZĄDZANIE - ZARZĄDZANIE

STUDIA INŻYNIERSKIE

- ENERGETYKA
- INFORMATYKA
- LOGISTYKA i TRANSPORT - LOGISTYKA i TRANSPORT
- ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

- FIZJOTERAPIA -
- PRAWO -
- PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA
-

STUDIA MAGISTERSKIE

- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE -
- FINANSE I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
-
- INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI
- INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI
- MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
- MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
- PIELĘGNIARSTWO -
- ZDROWIE PUBLICZNE -

* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku

Pracujesz i myślisz o dalszym rozwoju zawodowym lub osobistym?


Mamy dla Ciebie atrakcyjną ofertę:

BEZPŁATNE STUDIA STACJONARNE DLA PRACUJĄCYCH "Ucz się i pracuj"
(z oferty mogą skorzystać także osoby, które nie pracują zawodowo)

 • Nie ponosisz kosztów kształcenia za zajęcia dydaktyczne.
 • Wykłady 2-3 razy tygodniu popołudniami, również on-line.
 • Zajęcia praktyczne w soboty, wszystkie niedziele wolne.
 • Podczas rekrutacji elektronicznej zadeklaruj studia stacjonarne.
 • Podczas składania dokumentów złóż deklarację, że chcesz studiować w grupie "Ucz się i pracuj".

STUDIA STACJONARNE, grupa "Ucz się i pracuj"
STUDIA LICENCJACKIE
ZARZĄDZANIE
STUDIA INŻYNIERSKIE
ENERGETYKA
LOGISTYKA i TRANSPORT
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
STUDIA MAGISTERSKIE
FINANSE I ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI
MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

* rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku

Czemu warto studiować?

zobacz nagranie o kształceniu praktycznym


Zobacz zasady rekrutacji

zasady rekrutacji

powrót

Praktyki zawodowe, pomoc materialna, akademik

praktyki pwsz legnicaStudenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w trakcie studiów są zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych, które umożliwiają im zweryfikowanie posiadanej wiedzy, zastosowanie jej w praktycznym działaniu, zdobycie doświadczeń oraz udoskonalenie ukształtowanych w toku studiowania umiejętności. Praktyki mogą być odbywane zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

Uczelnia od początku swej działalności współpracuje z licznymi podmiotami szczególnie ze środowiska lokalnego oraz regionalnego. Bogate zaplecze instytucjonalne wpływa na prawidłowy przebieg praktyk, ich jakość oraz przygotowanie studenta do przyszłej pracy.

Uczelnia posiada stale uaktualnianą bazę zakładów, z którymi ma podpisane bezterminowe porozumienia oraz umowy o realizację praktyk. Studenci naszej Uczelni odbywają praktyki w znanych i renomowanych firmach, są to m.in.: KGHM Polska Miedź S.A., podmioty Grupy Kapitałowej KGHM, banki, instytucje administracji samorządowej, sądy, prokuratury, przedsiębiorstwa z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dodatkowych informacji udziela Sekcja ds. praktyk zawodowych, mieszcząca się w budynku A pokój 203, tel. 76 723 22 21 lub 76 723 22 36.


pwsz legnicaWszyscy studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie:
stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Kwoty pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021
- stypendium socjalne - od 500 zł do 750 zł miesięcznie,
- zwiększenie stypendium socjalnego - 400 zł miesięcznie,
- stypendium rektora - od 600 zł do 800 zł miesięcznie,
- stypendium dla osób niepełnosprawnych - od 450 zł do 650 zł miesięcznie,
- zapomoga - od 200 zł do 1500 zł,
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Szczegółowe zasady przyznawania powyższych świadczeń określa regulamin świadczeń dla studentów.

Dodatkowe informacje
Sekcja ds. pomocy materialnej - pokój 30 w budynku A, tel. 76 723 22 24.

 

Dom Studenta przy ul. A. Mickiewicza 10

akademik pwsz legnica

Zlokalizowany jest w centrum Miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych (stadion, korty tenisowe). Dużą zaletą lokalizacji jest bliskość Uczelni - około 15 minut pieszo od kampusu.

Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oferuje:
- 161 miejsc dla studentów
- umeblowane pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe
- aneksy kuchenne
- łącze telefoniczne, internetowe oraz telewizyjne
- kuchnie wyposażone w lodówki oraz kuchenki elektryczne
- wspólne jadalnie i pokoje do nauki pralnie


powrót

Współpraca zagraniczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy od wielu lat prowadzi intensywne działania, których celem jest otwarcie uczelni na współpracęz zagranicą. Wysiłki te zaowocowały nawiązaniem kooperacji z licznymi uczelniami europejskimi wyrazem czego stały się podpisane umowy o partnerstwie.

Uczelnia w ramach programów: Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współpracuje z wieloma zagranicznymi uniwersytetami z: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji i Włoch.

pwsz legnicaStudenci naszej uczelni mają możliwość studiowania jeden lub dwa semestry za granicą a także wyjechać na praktykę lub staż za granicę trwający 2 miesiące w ramach programów: Erasmus+ i PO WER. Zarówno na studia jak i praktykę można wyjechać do krajów programu oraz krajów spoza Unii Europejskiej. Więcej informacji o na stronie www.erasmusplus.org.pl i https://power.frse.org.pl

Studenci na wyjazd zagraniczny w ramach programów otrzymują stypendium, które przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni przyjmującej lub w przedsiębiorstwie albo instytucji przyjmującej.

Stypendyści programów: Erasmus+ jak i PO WER poprzez wyjazdy za granicę mają niepowtarzalną szansę doskonalenia swoich umiejętności językowych, nawiązania międzynarodowych znajomości, wyjazdy uczą również podejmowania trudnych wyzwań i kształtują postawy otwartości i tolerancji.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy uczestniczy również w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), który ma na celu ujednolicenie studiowania w Europie, a tym samym do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

Wszelkie sprawy w zakresie wymiany studentów oraz programów i projektów edukacyjnych o międzynarodowym charakterze realizuje Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą, mieszczące się w budynku C pokój 216. Więcej informacji na stronie www.bw.pwsz.legnica.edu.pl

powrót

Kontakt

tel. 76 723 22 10 , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5a 59-220 Legnica